Välkommen till Malmvågen

Malmvågens förskola ligger i det gamla brukssamhället Vattholma, 2 mil norr om Uppsala. Förskolan är indelad i två sektioner, Månen och Solen, där det gårpinnar barn i åldrarna 1-5 år.
I våra nybyggda, ljusa lokaler får barnen möta lärmiljöer som stimulerar till utforskande och ett lustfyllt lärande. Förskolan har en stor utegård och närhet till skog samt andra grönområden som ger möjlighet till en stimulerande utevistelse. Lunchen tillagas i förskolans egna kök. 
Vi arbetar med Grön flagg och är certifierade sedan 2012.

Förskolan är även Qualis-cerifierad.
Läs mer om Qualis här.

Du kan även följa förskolan på instagram #malmvagensforskola

22 mars 2017