Välkommen till Malmvågen

Malmvågens förskola ligger i det gamla brukssamhället Vattholma, 2 mil norr om Uppsala. Förskolan är indelad i tre sektioner, Månen, Solen och Vintergatan.

I våra lokaler får barnen möta lärmiljöer som stimulerar till utforskande och ett lustfyllt lärande. Förskolan har en stor utegård och närhet till skog samt andra grönområden som ger möjlighet till en stimulerande utevistelse. Lunchen tillagas i förskolans egna kök. 

Funderar du på att söka plats på förskolan?  
Ta kontakt med vår visningsansvariga  Cecilia Qvarnström på telefon 018-727 78 38

Hos oss möter du och ditt barn förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet och stor samlad kompetens.

Välkommen till oss!Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Malmvågen