Bilder från verksamheten

Här följer ett axplock av bilder från vår verksamhet.

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”.

Konstruktion utebygg i hylla
(Bygg-och konstruktion)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”. 

Pelle SvanslösKattspår 
(Bilder från vårt Pelle-projekt)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”.
Kikareförstoringsglas

(Utflykt till skogen)

”Förskolan ska ansvara för att alla barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”.

skogsutflykt
(5års gruppen hälsar på Nisse i skogen och lämnar små bitar av äpplen)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”.

 Grönt vatten 
(Vi experimenterar och reflekterar över vad som händer)

Uppdaterad: