Rektor
Jeanette Hellman

Förskollärare

Cecilia Qvarnström

Förskollärare

Conny Axnér

Barnskötare

Inger Pasanen

Barnskötare

Ulrik Gidlund

Barnskötare

Åsa Karlsson

Barnskötare

Ida Bräck

Förskollärare

Therese Strömberg

Förskollärare

Akå Sjöberg

Barnskötare

Heli Halén-Ertman

Barnskötare

Ingela Hellman

Barnskötare

Veronica Myhrberg

Barnskötare

Daniel Semsecen
Uppdaterad: