Måltider

Måltidsservice driver köket och nås på telefonnummer 018-727 78 90 

2 juni 2016