Besöka förskolan

Om du vill veta mer om vår verksamhet och besöka förskolan så kontaka förskollärare Therese Strömberg på tfn 018-727 78 37 eller Cecilia Qvarnström på tfn 018-727 78 38 och boka ett besök.

31 januari 2019