Förskolechef

Elisabeth Ståhl

Biträdande förskolechef

Anneli Larsson

Pedagogisk utvecklare

Mimmi Örberg

Pedagogisk utvecklare

Jenni Nilsson

Förskollärare

Cecilia Qvarnström

Förskollärare

Conny Axnér

Förskollärare

Therese Strömberg

Barnskötare

Heli Halén-Ertman

Barnskötare

Ingela Hellman

Barnskötare

Inger Pasanen

Barnskötare

Ulrik Gidlund

Barnskötare

Veronica Myhrberg

Barnskötare

Åsa Karlsson

Förskollärare

Akå Sjöberg
22 mars 2017