Verksamhet & Pedagogik

Vi arbetar utifrån barnens intressen och har en barnsyn där vi ser det kompetenta barnet. Vi tror på barnens drivkraft och lust till att lära.

Vår ambition är att följa barnen i deras lärande, fånga deras intressen och utifrån det driva verksamheten.
Det är viktigt för oss att se varje barn som en enskild individ och att alla barn ska få möjlighet att lyckas. Den fria leken och barnens kreativitet ska tas tillvara.

Miljön både inne och ute är i ständig förändring på vår förskola, alltefter barnens intressen och behov.

Det finns många fina naturområden i närheten som vi besöker regelbundet. Där lär barnen om natur och djur samt övar upp sina sinnen och sin motorik.