Strategiska utvecklingsområden

Synvändan

Fördjupa och öka vår medvetenhet om vilken barnsyn och kunskapssyn som styr förhållningssätt och arbetssätt. Använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra våra handlingar.

Lärmiljön

Öka kunskap om miljöns betydelse för alla barns utveckling och lärande. Fördjupa vår förståelse av det relationella lärandet.

Pedagogisk dokumentation

Använda pedagogisk dokumentation för att tolka och kritiskt granska våra processer.

Uppdaterad: